Nowości biblioteczne

 

Biblioteka szkolna gromadzi zbiory zgodnie z potrzebami szkoły i sugestiami jej czytelników.

Udział w programach:

 

 •        Książki naszych marzeń (2015 r.)
 •        Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa  (2016 r.)

 

pozwolił na zakup wielu nowości, które znacząco wzbogaciły ofertę biblioteki.
Tylko w 2016 r. zakupiono 161 nowych pozycji, które bardzo cieszą nie tylko opiekuna biblioteki, ale również uczniów i nauczycieli, którzy z nich korzystają.

 

 Świętujemy

 

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.

Z tej okazji biblioteka szkolna proponuje:

 

 •        Konkursy dla uczniów: 

              kl. I – III  : Moja pierwsza książka z biblioteki
              kl. IV – VI : Biblioteka moich marzeń

 

 •      Dzień Postaci Literackiej lub Bajkowej
 •      Słodkie wypożyczenia i inne niespodzianki
 •     Długą przerwę na czytanie (każdy wtorek nie tylko w październiku i z udziałem zaproszonych gości)
 •        Wystawy książek  - Co warto przeczytać?
 •        Udział w comiesięcznym konkursie Czytelnik miesiąca
 •        Udział w całorocznym konkursie czytelniczym dla uczniów klas II – VI pod nazwą  Mistrz czytania

 

 

 2015-03-09 Pasowanie na czytelnika

Dnia 9 marca 2015 r.sala biblioteki szkolnej zamieniła się w bajkową krainę , do której starsi uczniowie wraz z opiekunem biblioteki, zaprosili swoich najmłodszych kolegów. W tej odświętnej scenerii dzieci z  klasy I zostały uroczyście przyjęte w poczet czytelników biblioteki szkolnej. Zanim jednak to nastąpiło, musiały  wykazać się znajomością literatury dziecięcej i wiedzą na temat poszanowania książek.  Egzamin został zdany i można było dokonać pasowania. Cieszymy się, że grono  czytelników biblioteki szkolnej powiększyło się o nowych 14 uczniów.

 

Nowym czytelnikom życzymy  niezapomnianych wrażeń w kontaktach z książką i mamy nadzieję, że  stanie się ona ich przyjacielem na całe życie.

 

Regulamin przedsięwzięcia „Ogólnopolskie Wybory Książek”

 1. I.             Postanowienia ogólne
 2. Organizatorem jest redakcja miesięcznika „Biblioteka w Szkole” (dalej :Organizator) we współpracy z Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz redakcją„BibliotekiSzkolneOnline”.
 3. PatronemwyborówjestministeredukacjinarodowejJoannaKluzik­Rostkowska.
 4. Przedsięwzięcieskierowanejestdouczniówwszystkichtypówszkółnatereniecałegokraju.
 5. Termin:od1styczniado31marca2015r.

II. Cele:

 1. Poznanieiupowszechnieniefaktycznychzainteresowańczytelniczychuczniów;
 2. Dostosowanieksięgozbiorówbibliotekdozainteresowańczytelniczychuczniów;
 3. Promocjaczytelnictwa;
 4. Promocjabibliotekszkolnychwśrodowiskuszkolnym;
 5. Kształtowaniepostawobywatelskich;
 6. Popularyzacjazasadwyborów.
  1. III.          Przedmiot przedsięwzięcia
  2. Zorganizowanieprzezuczniówpodopieką nauczyciela iwszkołachibibliotekachpublicznychdladzieciimłodzieżywyborównajbardziejinteresującychksiążek.
  3. Sporządzenie(napodstawiewyborów)szkolnegowykazunajciekawszychksiążek.Wszkołachpodstawowych–osobnowykazdlaklas I-IIIiosobnodlaklas IV-VI.
  4. Wykonanieiprzekazanieorganizatorowidokumentacjiwyborów(krótkifilmlubfotografie),cojednocześnieoznaczazgodęnaichpublikacjęwmiesięczniku„BibliotekawSzkole”,nastroniewww.bibliotekawszkole.plorazinnychmateriałachpublikowanychprzezorganizatoraprzedsięwzięcia.
  5. Przesłaniewykazuwybranychksiążekisprawozdania(wg.wzoru)doorganizatora,napodstawiektóregosporządzonyzostaniewykazogólnopolski,przekazanynastępnieMinisterstwuEdukacjiNarodowejiopiniipublicznej.
   1. IV.         WarunkiizasadyuczestnictwawWyborachKsiążek
   2. Przedsięwzięciemacharakterotwarty.
   3. Udziałjestbezpłatny.
   4. Uczestniczyćmogąszkoływszystkichtypówibibliotekipublicznedladzieciimłodzieży.
    1. V.          ZgłaszanieszkółdoprzedsięwzięciaWyboryKsiążek
    2. Szkoły,któreprzeprowadząwśróduczniówWyboryKsiążekprzekazujądoorganizatorasprawozdaniewedługwzoru(załączniknr1).
    3. Przekazaniesprawozdaniajestjednoznacznezakceptacjąniniejszegoregulaminu.
    4. Organizatorniewymagawcześniejszegozgłoszeniachęciuczestnictwa.

VI.

Postanowienia końcowe

 1. Wwyjątkowychsytuacjachorganizatorzastrzegasobieprawodozmianwregulaminie,nienaruszającogólnychzasadprzedsięwzięcia.
 2. Wśródszkół,którewezmąudziałwWyborachKsiążek,zostanąrozlosowanenagrodyrzeczoweorazbezpłatneprenumeratyczasopismwydawanychprzezAgencjęSukurs.
 3. Kwestienieuregulowanewniniejszymregulaminiesąrozstrzyganeprzezorganizatora.
 4. BliższychinformacjinatematWyborówKsiążekudzielaorganizator(redakcja„BibliotekiwSzkole”, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,
  tel.22 8323612).