Drukuj

PLAN LEKCJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚWIĘTEGO STNISŁAWA KOSTKI W NOWEJ WSI SZLACHECKIEJ  NA ROK SZKOLNY 2018 / 2019

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

6

7

I

ed

ed

ja

wf

ed

ed

ja

ed

ed

ed

ed

ed

rel

wf

wf

ed

ed

ed

ed

rel

ed

ed

II

em

ed

ed

ja

k

ep

ed

ed

rel

wf

ed

ja

rel

ed

ed

ed

wf

ed

inf

ed

ed

wf

ed

III

em

ja

edr

edr

edr

ep

ja

edr

rel

wf

edw

edw

rel

zk

edw

edr

wf

edw

edw

edr

edw

edr

wf

ed

IV

ja

tec

inf

ma

jp

wdż

zw

jn

prz

ma

wf

rel

jp

jp

rel

ma

wf

ja

ma

jp

ja

wf

bas

mu

pl

jp

h

jn

prz

V

tec

jp

h

ge

ma

wf

inf

bi

jp

zw

jn

ma

wf

rel

jp

h

ja

wdż

rel

mu

pl

wf

ma

jp

ja

wf

ma

jp

ja

jn

VI

ma

his

jp

zt

wf

zk

prz

ma

rel

jp

pl

ja

ma

his

jp

mu

wdż

wf

prz

ma

jp

ja

prz

ja

rel

jp

wf

wf

zw

VII

h

ge

fiz

jp

inf

mu

wf

fiz

ch

jn

bi

jp

ma

rel

h

ge

pl

jp

ma

ja

wf

wf

bi

ch

ma

jp

ja

wf

dz

jn

ma

jp

ja

rel

zw

VIII

jp

fiz

ge

wos

h

ma

wf

inf

jp

jn

ch

ma

ja

rel

ja

fiz

edb

wo

jp

jp

wf

wf

jp

zw

ch

bi

ma

wf

dz

jn

h

ma

ja

rel

 

ed – edukacja wczesnoszkolna, jp -język polski, ja – język angielski, jn – język niemiecki, ma – matematyka, h – historia, prz – przyroda, his – historia
i społeczeństwo, wf – wychowanie fizyczne, rel- religia, tec – technika, zt – zajęcia techniczne, in – informatyka, zin– zajęcia informatyczne, mu – muzyka, pla – plastyka, bio – biologia, ch – chemia, fiz – fizyka, ge – geografia, zw – zajęcia z wychowawcą.