Ramowy rozkład dnia

8.00 – 8.30

schodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne z rodzicami, zabawy wg zainteresowań dzieci – kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, porozumiewanie się z dziećmi i z dorosłymi, prace porządkowo gospodarcze i hodowlane

8.30 – 9.10

praca indywidualna w małych zespołach o charakterze sytuacyjno – korekcyjno – kompensacyjnym

obserwacja pedagogiczna

ćwiczenia graficzne, rozwiązywanie zagadek, rebusów, gry i zabawy dydaktyczne

9.10 – 9.20

ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe i integracyjne

9.20 – 9.30

czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku

9.30 – 9.50

drugie śniadanie

9.50 – 10.50

zajęcia dydaktyczne zgodne z wybranym programem wychowania przedszkolnego

10.50 – 12.10   

czynności samoobsługowe związane z wyjściem na powietrze

organizowanie pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. – gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe itp.

uczenie zasad postępowania warunkującego bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza teren przedszkola. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej (w przypadku niesprzyjającej aury – gry i zabawy ruchowe w salach)

12.10 – 12.40  

podsumowanie dnia, zabawy dowolne lub zorganizowane, relaksacja i wizualizacja, słuchanie bajek literackich i muzycznych, ćwiczenia logopedyczne

12.40 – 13.00 

rozchodzenie się dzieci do domów, kontakty indywidualne z rodzicami 

Propozycja zajęć popołudniowych
dla dzieci pozostających w przedszkolu

 

PONIEDZIAŁEK

Zajęcia w ramach innowacji pedagogicznej "Zabawa sztuką" celem zajęć jest rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych, pobudzenie kreatywności, odkrywanie przyjemności tworzenia i wyrażania siebie poprzez muzykę, ruch i środki plastyczne. Rozwijanie zmysłu estetyki i potrzeby tworzenia, rozwijanie kreatywności, zdolności wyobrażania, wymyślania i produkowania czegoś nowego, oryginalnego. Zapoznanie się z różnymi technikami plastycznymi, posługiwanie się różnymi materiałami jako środkiem wyrazu. Zapoznanie z kształtem, kolorem i bryłą poprzez zabawy twórcze. Rozwijanie sprawności manualnych, orientacji przestrzennej. Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-motorycznej dzieci i ćwiczenie koncentracji, uwagi oraz spostrzegawczości. Ćwiczenia w odbiorze muzyki, jej tworzenia poprzez granie, śpiewanie i ruch. Zabawy teatrem i dramą. Zajęcia prowadzone poprzez zabawę.

 

WTOREK

Zajęcia przygotowujące dziecko do nauki pojęć matematycznych i praktycznego rachowania "Łamigłówki dla mądrej główki" Zajęcia obejmują, zgodnie z Podstawą Programową, następujące treści: orientacja przestrzenna; rytmy i rytmiczna organizacja czasu; intuicje geometryczne- kształty i figury; klasyfikacja; przyczyna i skutek - przewidywanie następstw; nabywanie  umiejętności  konstrukcyjnych  i  manipulacyjnych  z  wykorzystaniem różnych kształtów i figur geometrycznych; dodawanie i odejmowanie, rozdawanie i rozdzielanie po kilka; nabywanie umiejętności określania i dokonywania pomiaru wielkości i ciężaru; nabywanie umiejętności określania i dokonywania pomiarów i długości, szerokości, wysokości; kształtowanie umiejętności liczenia. Zajęcia prowadzone poprzez zabawę.

 

ŚRODA

Zajęcia w ramach innowacji pedagogicznej "Zabawa sztuką"  celem zajęć jest rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych, pobudzenie kreatywności, odkrywanie przyjemności tworzenia i wyrażania siebie poprzez muzykę, ruch i środki plastyczne. Rozwijanie zmysłu estetyki i potrzeby tworzenia, rozwijanie kreatywności, zdolności wyobrażania, wymyślania i produkowania czegoś nowego, oryginalnego. Zapoznanie się z różnymi technikami plastycznymi, posługiwanie się różnymi materiałami jako środkiem wyrazu. Zapoznanie z kształtem, kolorem i bryłą poprzez zabawy twórcze. Rozwijanie sprawności manualnych, orientacji przestrzennej. Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-motorycznej dzieci i ćwiczenie koncentracji, uwagi oraz spostrzegawczości. Ćwiczenia w odbiorze muzyki, jej tworzenia poprzez granie, śpiewanie i ruch. Zabawy teatrem i dramą. Zajęcia prowadzone poprzez zabawę.

 

CZWARTEK

Zajęcia przygotowujące dziecko do nauki czytania i pisania "Z zabawą w świat książek i zeszytów" Zajęcia obejmują: rozwój słownictwa, uczenie prawidłowej wymowy, nabywanie umiejętności komunikatywnego wypowiadania się, rozwijanie percepcji wzrokowej i wrażliwości słuchowej, rozwijanie orientacji przestrzennej oraz sprawności manualnej i koncentracji uwagi, kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej, koordynacji słuchowo – ruchowej i słuchowo – wzrokowej oraz analizy i syntezy wzrokowej, wzbudzanie zainteresowania książką oraz wyzwalanie motywacji dziecka do samodzielnego czytania, prowokowanie do globalnego rozpoznawania wyrazów oraz wstępne ćwiczenia kształtujące technikę czytania, rozwijanie na kartce papieru: lewa, prawa strona, góra, dół, lewy róg dolny itd.; kreślenie wzorów po śladzie z zachowaniem kierunku, kreślenie wzorów po śladzie z zachowaniem kierunku bez liniatury, kreślenie wzorów po śladzie z zachowaniem kierunku w liniaturze; poznawanie liter i ich kształtów, ćwiczenie w kreśleniu kształtów liter, ćwiczenia w pisaniu słów. Zajęcia prowadzone poprzez zabawę.

 

PIĄTEK

Zajęcia ruchowe i taneczne "Figle-migle" Zabawy i ćwiczenia pozwalają na zachowanie prawidłowej postawy oraz wzmacniają odporność fizyczną dzieci. Poprzez zabawy i ćwiczenia ruchowe, dzieci pokonują trudności dzięki czemu wzmacniają wiarę we własne możliwości. Celem owych zajęć jest:  rozwijanie sprawności ruchowej;  rozwijanie umiejętności bezpiecznego poruszania się podczas zabaw ruchowych; zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka; rozwijanie aktywności w zabawie i umiejętności współpracy   z rówieśnikami; wprowadzenie radosnego nastroju i dobrego samopoczucia; usprawnianie małej i dużej motoryki. Należy pamiętać, że ruch to zdrowie! Zajęcia prowadzone poprzez zabawę.