Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Szlacheckiej

Szkolny zestaw podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego na rok szkolny 2018/2019

 

Oddział Przedszkolny

Lp.

Zajęcia edukacyjne

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

1.       

Edukacja przedszkolna „0”, poniżej „0”

Wiesława Żaba- Żabińska

Klaudia Wilk

Iwona Fabiszewska

„Olek i Ada”

Podręcznik

MAC Edukacja

Zgodny z nową podstawą programową

2.       

 Religia „0”

Red. ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, s. D. Pawłowska.

Jesteśmy Dziećmi Bożymi

Wydawnictwo św. Stanisława BM Kraków

AZ-0-01/10

3.       

Religia „poniżej 0”

Red. ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, s. D. Pawłowska.

Bóg kocha nas

Wydawnictwo św. Stanisława BM Kraków

AZ-0-01/10

4.       

Język angielski

Regina Raczyńska Cristiana Bruni

„New English Adventure Starter”

Podręcznik

Pearson

Zgodny z podstawą programową

Szkoła Podstawowa

Kl.I

Lp.

Zajęcia edukacyjne

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

1.       

Edukacja wczesnoszkolna kl. I

Karina Mucha

Anna Stalmach- Tkacz

Joanna Wosianek

„Oto ja”

Podręcznik+ ćwiczenia

Grupa MAC SA

MEN 803/1/2017

2.       

Język angielski kl. I

Tessa Lochowski Cristiana Bruni

Regina Raczyńska

„New English adventure I”

Podręcznik+ ćwiczenia

Pearson

680/1/2014/2014

3.       

Religia kl. I

Red. ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A Berski.

Podręcznik + ćwiczenia
„Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”

Wydawnictwo Św. Stanisława Kraków

AZ-1-01/10

Kl.II

Lp.

Zajęcia edukacyjne

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

1.       

Edukacja wczesnoszkolna kl. II

Karina Mucha

Anna Stalmach- Tkacz

Joanna Wosianek

„Oto ja”

Podręcznik+ ćwiczenia

Grupa MAC SA

MEN

803/2/2018

2.       

Język angielski kl. II

Viv lambert

Anne Worrall

A. Tkacz

„New english adventure II” Podręcznik+ ćwiczenia

Pearson

819/2/2018

3.       

Religia kl. II

Red. ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A Berski.

Podręcznik + ćwiczenia
„Kochamy Pana Jezusa”

Wydawnictwo Św. Stanisława Kraków

AZ-1-01/10

Kl.III

Lp.

Zajęcia edukacyjne

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

1.       

Edukacja wczesnoszkolna kl. III

Maria Lorek

Minika Zatorska

Agata Ludwa

Aneta Jagier

Beata Szurowska

„Nasza szkoła” Podręcznik

„Moje ćwiczenia” cz. 1a, 1b, 2, 3, 4. „Moje ćwiczenia matematyka” cz. 1, 2, 3, 4.

ćwiczenia

MEN

Grupa MAC SA

nr dopuszczenia z mocy prawa. Podręcznik darmowy

2.       

Język angielski kl. III

Tessa Lachowski

Anne Worrall

A. Tkacz

„New english adventure III” Podręcznik+ ćwiczenia

Pearson

680/3/2015

3.       

Religia kl. III

Red. ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A Berski.

Podręcznik + ćwiczenia
„Przyjmujemy Pana Jezusa”

Wydawnictwo Św. Stanisława Kraków

AZ-1-01/10

Kl.IV

Lp.

Zajęcia edukacyjne

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

1.       

Język polski kl. IV

A. Łuczak

A. Murdzek

K. Krzemieniewska-Kleban

„Między nami”

Podręcznik+ ćwiczenia

GWO

867/1/2017

2.       

Język angielski

kl. IV

Sylvia Wheeldon

Tim Falla

Paul A. Davis

Paul Shipton

„Steps plus” Podręcznik+ ćwiczenia

Oxford University Press

800/1/2017

3.       

Język niemiecki kl. IV

Anna Potapowicz

„Punkt”

Podręcznik+ ćwiczenia

WSiP

304/1/2010/2014

4.       

Matematyka

kl. IV

M. Braun

A. Mańkowska

M. Paszyńska

„Matematyka z kluczem”

Podręcznik cz.1+cz.2+ ćwiczenia

Nowa Era

Cz.1- 875/1/2017

Cz.2-157/1/2012/z2/2014

5.       

Plastyka kl. IV

Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

„Do dzieła”

Podręcznik

Nowa Era

903/1/2017

6.       

Muzyka kl. IV

Monika Gromek

Grażyna Kilbach

„Lekcja muzyki”

Podręcznik

Nowa Era

852/1/2017

7.       

Przyroda kl. IV

Jolanta Golanko

„Tajemnice przyrody”

Podręcznik+ ćwiczenia

Nowa Era

863/2017

8.       

Historia kl. IV

Tomasz Mackowski

„Wczoraj i dziś”

Podręcznik+ ćwiczenia

Nowa Era

877/1/2017

9.       

Religia kl. IV

Red. ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A Berski.

Podręcznik + ćwiczenia
„Słuchamy Pana Boga”

Wydawnictwo Św. Stanisława Kraków

AZ-2-01/10

10.   

Technika kl. IV

Lech Łabecki

Marta Łabecka

„Jak to działa?”

Podręcznik

Nowa Era

295/1/2017

11.   

Informatyka kl. IV

Michał Kęska

„Lubię to”

Podręcznik

Nowa Era

847/1/2017

12.   

Wychowanie fizyczne kl. IV

Stanisław Żołyński

PROGRAM nauczania wychowania fizycznego dla klas IV- VIII Szkoły Podstawowej wraz z planami pracy i kryteriami oceniania. „Ruch – zdrowie dla każdego”

Fosze Wydawnictwo Oświatowe

Zgodny z nową podstawą programową

13.   

Wychowanie do życia w rodzinie kl. IV

Teresa Król

„Wędrując ku  dorosłości”

Podręcznik

Rubikon

705/2014

Kl.V

Lp.

Zajęcia edukacyjne

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

1.       

Język polski kl. V

A. Łuczak

A. Murdzek

K. Krzemieniewska-Kleban

„Między nami”

Podręcznik+ ćwiczenia

GWO

867/1/2017

2.       

Język angielski kl. V

Paul A. Davies

Paul Shipton

Tim Falla

Sylvia Wheeldon

Ewa Palczak

Magdalena Szpotowicz

„Steps forward 2”

Podręcznik + ćwiczenia

Oxford University Press

741/2/2016

3.       

Język niemiecki kl. V

Anna Potapowicz

„Punkt”

Podręcznik + ćwiczenia

WSiP

304/2/2010/2015

4.       

Matematyka kl. V

Marcin Braun

Agnieszka Mańkowska

Małgorzata Paszyńska

„Matematyka z kluczem”

Podręcznik cz.1+cz.2+ ćwiczenia

Nowa Era

875/2/2018

5.       

Informatyka kl. V

Michał Kęska

„Lubię to”

Podręcznik

Nowa Era

847/2/2018

6.       

Technika  kl. V

Lech Łabecki

Marta Łabecka

„Jak to działa?”

Podręcznik

Nowa Era

295/2/2017

7.       

Historia kl. V

Grzegorz Wojciechowski

„Wczoraj i dziś”

Podręcznik+ ćwiczenia

Nowa Era

377/2/2018

8.       

Geografia kl. V

F. Szlajfer

Z. Zaniewicz

T. Rachwał

R. Malarz

K. Skomoroko

„Planeta nowa”

Podręcznik + ćwiczenia

Nowa Era

906/1/2018

9.       

Biologia kl. V

Marian Sęktas

Joanna Stawarz

„Puls życia”

Podręcznik

Nowa Era

844/1/2018

10.   

Muzyka kl. V

Monika Gromek

Grażyna Kilbach

„Lekcja muzyki”

Podręcznik

Nowa Era

852/2/2018

11.   

Plastyka kl. V

Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

„Do dzieła”

Podręcznik

Nowa Era

903/2/2018

12.   

Wychowanie do życia w rodzinie

kl. V

Teresa Król

„Wędrując ku  dorosłości„

Podręcznik

Rubikon

705/2014

13.   

Wychowanie fizyczne

kl. V

Stanisław Żołyński

PROGRAM nauczania wychowania fizycznego dla klas IV- VIII Szkoły Podstawowej wraz z planami pracy i kryteriami oceniania. „Ruch – zdrowie dla każdego”

Fosze Wydawnictwo Oświatowe

Zgodny z nową podstawą programową

14.   

Religia kl. V

Red. ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A Berski.

Podręcznik + ćwiczenia
„Wierzymy w Pana Boga”

Wydawnictwo Św. Stanisława Kraków

AZ-2-01/10

Kl.VI

Lp.

Zajęcia edukacyjne

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

1.       

Język polski kl. VI

A. Łuczak

A. Murdzek

K. Krzemieniewska-Kleban

„Między nami”

Podręcznik+ ćwiczenia

GWO

Zgodny z podstawą programową

2.       

Język angielski kl. VI

Paul A. Davies

Paul Shipton

Tim Falla

Sylvia Wheeldon

Ewa Palczak

Magdalena Szpotowicz

„Steps forward 3”

Podręcznik+ ćwiczenia

Oxford University Press

741/3/2015

3.       

Matematyka kl. VI

M. Braun

A. Mańkowska

M. Paszyńska

„Matematyka z kluczem”

Podręcznik+ ćwiczenia

Nowa Era

157/4/2011/2016

4.       

Informatyka kl. VI

Michał Kęska

„Lubię to”

Podręcznik

Nowa Era

729/3/2017

5.       

Technika

kl. VI

Lech Łabecki

Marta Łabecka

„Jak to działa?”

Podręcznik

Nowa Era

295/3/2017

6.       

Historia i społeczeństwo kl. VI

Bogumiła Olszewska

Wiesława Surdyk- Fertsch

„My i historia”

Podręcznik+ ćwiczenia

PWN

369/3/2013

7.       

Przyroda kl. VI

Jolanta Golanko

„Tajemnice przyrody”

Podręcznik+ ćwiczenia

Nowa Era

399/3/2014/2015

8.       

Muzyka kl. VI

Monika Gromek

Grażyna Kilbach

„Lekcja muzyki”

Podręcznik

Nowa Era

589/3/2014/2015

9.       

Plastyka kl. VI

Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

„Do dzieła”

Podręcznik

Nowa Era

326/3/2011/2015

10.   

Wychowanie do życia w rodzinie kl. VI

Teresa Król

„Wędrując ku  dorosłości”

Podręcznik

Rubikon

705/2014

11.   

Wychowanie fizyczne

kl. VI

Stanisław Żołyński

PROGRAM nauczania wychowania fizycznego dla klas IV- VIII Szkoły Podstawowej wraz z planami pracy i kryteriami oceniania. „Ruch – zdrowie dla każdego”

Fosze Wydawnictwo Oświatowe

Zgodny z nową podstawą programową

12.

Religia kl. VI

P Red. ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A Berski. od redakcją Ks. Tadeusza Panusia

Podręcznik + ćwiczenia
„W Kościele umacniamy wiarę”

Wydawnictwo Św. Stanisława Kraków

AZ-2-01/10

Kl.VII

Lp.

Zajęcia edukacyjne

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

1.       

Język polski kl. VII

A. Łuczak

A. Murdzek

K. Krzemieniewska-Kleban

„Między nami”

Podręcznik+ ćwiczenia

GWO

867/4/2017

2.       

Język angielski kl. VII

Ben Wetz

Diana Pye

„English Plus Options”

Podręcznik+ ćwiczenia

Oxford University Press

835/1/2017

3.       

Język niemiecki kl. VII

Jolanta Kamińska

„Das ist deutsch. Kompakt” Podręcznik+ ćwiczenia

Nowa Era

814/1/2017

4.       

Matematyka kl. VII

M. Braun

A. Mańkowska

M. Paszyńska

„Matematyka z kluczem”

Podręcznik+ ćwiczenia

Nowa Era

875/4/2017

5.       

Informatyka kl. VII

Grażyna Koba

„Lubię to”

Podręcznik

Nowa Era

847/4/2017

6.       

Historia kl. VII

Tomasz Mackowski

„Wczoraj i dziś”

Podręcznik+ ćwiczenia

Nowa Era

877/4/2017

7.       

Muzyka kl. VII

Monika Gromek

Grażyna Kilbach

„Lekcja muzyki”

Podręcznik

Nowa Era

852/4/2017

8.       

Plastyka kl. VII

Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

„Do dzieła”

Podręcznik

Nowa Era

903/4/2017

9.       

Wychowanie do życia w rodzinie

kl. VII

Teresa Król

„Wędrując ku  dorosłości” Podręcznik

Rubikon

205/2011/z1/2015

10.   

Wychowanie fizyczne

kl. VII

Stanisław Żołyński

PROGRAM nauczania wychowania fizycznego dla klas IV- VIII Szkoły Podstawowej wraz z planami pracy i kryteriami oceniania. „Ruch – zdrowie dla każdego”

Fosze Wydawnictwo Oświatowe

Zgodny z nową podstawą programową

11.   

Religia kl. VII

 ks. T. Panuś, R. Chrzanowska, M. Lewicka.

Podręcznik
„Spotykamy się z żywym słowem”

Wydawnictwo Św. Stanisława Kraków

AZ-3-02/13

12.   

Geografia kl. VII

T. Rachwał

D. Szczypiński

J.Knopik

M. Kucharska

R. Przybył

A.Witek- Nowakowska

K. Skomoroko

„Planeta Nowa”

Podręcznik+ ćwiczenia

Nowa Era

906/3/2017

13.   

Biologia kl. VII

Małgorzata Jefimow

„Puls życia”

Podręcznik+ ćwiczenia

Nowa Era

844/4/2017

14.   

Chemia kl. VII

Teresa Kulawik

Jan Kulawik

Maria Litwin

„Chemia nowej ery”

Podręcznik+ ćwiczenia

Nowa Era

785/1/2017

15.   

Fizyka kl. VII

Grażyna Francuz- Ornat

Teresa Kulawik

„Spotkanie z fizyką”

Podręcznik+ ćwiczenia

Nowa Era

885/1/2017

16.   

Doradztwo zawodowe kl. VII

Nauczyciel- Magdalena Bylica

Autorski program nauczyciela M. Bylicy pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną 11.04.2018r.

-

-

Kl.VIII

Lp.

Zajęcia edukacyjne

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

1.       

Język polski kl. VIII

A. Łuczak

E. Prylińska

K. Krzemieniewska-Kleban

A. Suchowierska

„Między nami”

Podręcznik+ ćwiczenia

GWO

867/4/2017

2.       

Język angielski kl. VIII

Ben Wetz

Diana Pye

A. Juszko

J. Quintana

M. Wieruszewska

W. Sałandyk

I. Gąsiorkiewicz- Kozłowska

„English Plus Options”

Podręcznik+ ćwiczenia

„Oxford Repetytorium Ósmoklasisty”

Oxford University Press

Oxford University Press

835/1/2017

3.       

Język niemiecki

 kl. VIII

Jolanta Kamińska

„Das ist deutsch. Kompakt” Podręcznik+ ćwiczenia

Nowa Era

814/2/2018

4.       

Matematyka kl. VIII

M. Braun

A. Mańkowska

M. Paszyńska

J. Janowicz

W. Babiński

E. Szmytkiewicz

K. Wej

„Matematyka z kluczem”

Podręcznik+ ćwiczenia

Nowa Era

875/4/2017

5.       

Informatyka kl. VIII

Grażyna Koba

„Lubię to”

Podręcznik

Nowa Era

847/4/2017

6.       

Historia kl. VIII

Robert Śniegocki

Agnieszka Zielińska

„Wczoraj i dziś”

Podręcznik+ ćwiczenia

Nowa Era

877/5/2018

7.       

Wiedza o społeczeństwie

kl. VIII

Iwona Janicka

Arkadiusz Janicki

Aleksandra Kucia- Maćkowska

Tomasz Maćkowski

„Dziś i jutro”

Podręcznik

Nowa Era

874/2017

8.       

Wychowanie do życia w rodzinie

kl. VIII

Teresa Król

„Wędrując ku  dorosłości” Podręcznik

Rubikon

205/2011/z1/2015

9.       

Wychowanie fizyczne

kl. VIII

Stanisław Żołyński

PROGRAM nauczania wychowania fizycznego dla klas IV- VIII Szkoły Podstawowej wraz z planami pracy i kryteriami oceniania. „Ruch – zdrowie dla każdego”

Fosze Wydawnictwo Oświatowe

Zgodny z nową podstawą programową

10.   

Religia kl. VIII

. ks. T. Panuś, R. Chrzanowska, M. Lewicka.

Podręcznik
„Żyjemy w miłości Boga”

Wydawnictwo Św. Stanisława Kraków

AZ-3-02/13

11.   

Geografia kl. VIII

T. Rachwał

D. Szczypiński

R.Przybył

„Planeta Nowa”

Podręcznik+ ćwiczenia

Nowa Era

906/4/2018

12.   

Biologia kl. VIII

Beata Sagin

Andrzej Boczarowski

Marian Sęktas

„Puls życia”

Podręcznik+ ćwiczenia

Nowa Era

844/3/2018

13.   

Chemia kl. VIII

Teresa Kulawik

Jan Kulawik

Maria Litwin

„Chemia nowej ery”

Podręcznik+ ćwiczenia

Nowa Era

785/2/2018

14.   

Fizyka kl. VIII

Grażyna Francuz- Ornat

Teresa Kulawik

Maria Noworyta- Różańska

„Spotkanie z fizyką”

Podręcznik+ ćwiczenia

Nowa Era

885/2/2018

15.   

Doradztwo zawodowe kl. VIII

Nauczyciel- Magdalena Bylica

Autorski program nauczyciela M. Bylicy pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną 11.04.2018r.

-

-

16.   

Edukacja dla bezpieczeństwa

 


Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Świętego Stanisława Kostki
ul. Szkolna 2
32-060 Nowa Wieś Szlachecka
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Sekretariat
poniedziałek - piątek 7.45 - 13.45
tel. 12 270 79 67

 

Społeczność

FaceBook
Początek strony