Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Szlacheckiej

Szkolny zestaw podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego na rok szkolny 2023/2024

 

 

Oddział Przedszkolny

Lp.

Zajęcia edukacyjne

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

1.       

Edukacja przedszkolna „0”, poniżej „0”

Wiesława Żaba- Żabińska

Klaudia Wilk

Iwona Fabiszewska

Kolorowe Karty

MAC Edukacja

Zgodny z nową podstawą programową

2.       

 Religia „0”

ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kielian, s. Damaris Pawłowska

3-4-latki - „Bóg kocha nas”

5-latki - „Jesteśmy dziećmi Bożymi” 

Wydawnictwo Św. Stanisława Kraków BM

AZ-0-01/10

 

 

Szkoła Podstawowa

Klasa I

Lp.

Zajęcia edukacyjne

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

1.       

Edukacja wczesnoszkolna kl. I

Jolanta Okuniewska

Beata Skrzypiec

Sabina Piłat

„Ale to ciekawe”

+ zeszyty ćwiczeń 4cz.

MAC

06-10-2022

2.       

Język angielski kl. I

Tessa Lochowski Cristiana Bruni

Regina Raczyńska

„New English adventure I”

Podręcznik+ ćwiczenia

Pearson

680/1/2014/2014

3.       

Religia kl. I

Pod redakcją Ks. Tadeusza Panusia

„W drodze do wieczernika”

Podręcznik

Wydawnictwo Św. Stanisława Kraków

AZ-1-01/10

 

 

Klasa II

Lp.

Zajęcia edukacyjne

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

1.       

Edukacja wczesnoszkolna kl. II

Karina Mucha

Anna Stalmach- Tkacz

Joanna Wosianek

„Oto ja”

Podręcznik+ ćwiczenia

Grupa MAC SA

803/2/2018

2.       

Język angielski kl. II

Viv lambert

Anne Worrall

A. Tkacz

„New english adventure II” Podręcznik+ ćwiczenia

Pearson

819/2/2018

3.       

Religia kl. II

Pod redakcją Ks. Tadeusza Panusia

„W drodze do wieczernika”

Podręcznik

Wydawnictwo Św. Stanisława Kraków

AZ-1-01/10

 

 

Klasa III

Lp.

Zajęcia edukacyjne

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

1.       

Edukacja wczesnoszkolna kl. III

Mucha Karina

Stalmach – Tkacz Anna

Wosianek Joanna

„Oto ja” Podręcznik polonistyczno-społeczny 2 cz. + zeszyty ćwiczeń 4cz.

Podręcznik matematyczno-przyrodniczy 2cz.

+ zeszyty ćwiczeń 4cz.

Grupa MAC SA

803/3/2019

2.       

Język angielski kl. III

Tessa Lachowski

Anne Worrall

A. Tkacz

„New english adventure III” Podręcznik+ ćwiczenia

Pearson

680/3/2015

3.       

Religia kl. III

Pod redakcją Ks. Tadeusza Panusia

„W drodze do wieczernika”

Podręcznik

Wydawnictwo Św. Stanisława Kraków

AZ-1-01/10

 

 

Klasa IV

Lp.

Zajęcia edukacyjne

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

1.       

Język polski kl. IV

A.    Klimkowicz

„”Słowo na start”

Podręcznik + ćwiczenia

Nowa Era

2.       

Język angielski

kl. IV

Sandy Zervas, Catherine Bright, Arek Tkacz

English Class

Pearson

840/1/2017

4.       

Matematyka

kl. IV

Małgorzata Dobrowska

Marta Jucewicz

Marcin Karpiński

Piotr Zarzycki

Matematyka z plusem 4

GWO

780/4/2017

5.       

Plastyka kl. IV

Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

„Do dzieła”

Podręcznik

Nowa Era

903/1/2017

6.       

Muzyka kl. IV

Monika Gromek

Grażyna Kilbach

„Lekcja muzyki”

Podręcznik

Nowa Era

852/1/2017

7.       

Przyroda kl. IV

Jolanta Golanko

„Tajemnice przyrody”

Podręcznik+ ćwiczenia

Nowa Era

863/2017

8.       

Historia kl. IV

Tomasz Mackowski

„Wczoraj i dziś”

Podręcznik+ ćwiczenia

Nowa Era

877/1/2017

9.       

Religia kl. IV

Pod redakcją Ks. Tadeusza Panusia

„Poznaję Boga i w Niego wierzę”

Podręcznik

Wydawnictwo Św. Stanisława Kraków

AZ-2-01/10

10.   

Technika kl. IV

Lech Łabecki

Marta Łabecka

Jerzy Pecyna

„Jak to działa?”

Podręcznik

Edycja 2023-2025

Nowa Era

295/1/2017

11.   

Informatyka kl. IV

Michał Kęska

„Lubię to”

Podręcznik

Nowa Era

847/1/2017

12.   

Wychowanie fizyczne kl. IV

Stanisław Żołyński

PROGRAM nauczania wychowania fizycznego dla klas IV- VIII Szkoły Podstawowej wraz z planami pracy i kryteriami oceniania. „Ruch – zdrowie dla każdego”

Fosze Wydawnictwo Oświatowe

Zgodny z nową podstawą programową

13.   

Wychowanie do życia w rodzinie kl. IV

Teresa Król

„Wędrując ku  dorosłości”

Podręcznik

Rubikon

705/2014

 

 

Klasa V

Lp.

Zajęcia edukacyjne

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

1.      

Język polski kl. V

A. Łuczak

A. Murdzek

K. Krzemieniewska-Kleban

„Między nami”

Podręcznik+ ćwiczenia

GWO

867/1/2017

2.      

Język angielski kl. V

Sylvia Wheeldon

Tim Falla

Paul A. Davis

Paul Shipton

„Steps plus” Podręcznik+ ćwiczenia

Oxford University Press

800/2/2017

3.      

Matematyka kl. V

Marcin Braun

Agnieszka Mańkowska

Małgorzata Paszyńska

„Matematyka z kluczem”

Podręcznik cz.1+cz.2+ ćwiczenia

Nowa Era

875/2/2018

4.      

Informatyka kl. V

Michał Kęska

„Lubię to”

Podręcznik

Nowa Era

847/2/2018

5.      

Technika  kl. V

Lech Łabecki

Marta Łabecka

„Jak to działa?”

Podręcznik

Nowa Era

295/2/2017

6.      

Historia kl. V

Grzegorz Wojciechowski

„Wczoraj i dziś”

Podręcznik+ ćwiczenia

Nowa Era

377/2/2018

7.      

Geografia kl. V

F. Szlajfer

Z. Zaniewicz

T. Rachwał

R. Malarz

K. Skomoroko

„Planeta nowa”

Podręcznik + ćwiczenia

Nowa Era

906/1/2018

8.      

Biologia kl. V

Marian Sęktas

Joanna Stawarz

„Puls życia”

Podręcznik

Nowa Era

844/1/2018

9.      

Muzyka kl. V

Monika Gromek

Grażyna Kilbach

„Lekcja muzyki”

Podręcznik

Nowa Era

852/2/2018

10.   

Plastyka kl. V

Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

„Do dzieła”

Podręcznik

Nowa Era

903/2/2018

11.   

Wychowanie do życia w rodzinie

kl. V

Teresa Król

„Wędrując ku  dorosłości„

Podręcznik

Rubikon

705/2014

12.   

Wychowanie fizyczne

kl. V

Stanisław Żołyński

PROGRAM nauczania wychowania fizycznego dla klas IV- VIII Szkoły Podstawowej wraz z planami pracy i kryteriami oceniania. „Ruch – zdrowie dla każdego”

Fosze Wydawnictwo Oświatowe

Zgodny z nową podstawą programową

13.   

Religia kl. V

Pod redakcją Ks. Tadeusza Panusia

„Poznaję Boga i w Niego wierzę”

Podręcznik

Wydawnictwo Św. Stanisława Kraków

AZ-2-01/10

 

 

Klasa VI

Lp.

Zajęcia edukacyjne

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

1.       

Język polski kl. VI

A. Łuczak

A. Murdzek

K. Krzemieniewska-Kleban

„Między nami”

Podręcznik+ ćwiczenia

GWO

Zgodny z podstawą programową

2.       

Język angielski kl. VI

Sylvia Wheeldon

Tim Falla

Paul A. Davis

Paul Shipton

„Steps plus” Podręcznik+ ćwiczenia

Oxford University Press

800/3/2017

3.       

Matematyka kl. VI

M. Braun

A. Mańkowska

M. Paszyńska

„Matematyka z kluczem”

Podręcznik+ ćwiczenia

Nowa Era

875/3/2019

4.       

Informatyka kl. VI

Michał Kęska

„Lubię to”

Podręcznik

Nowa Era

729/3/2017

5.       

Technika

kl. VI

Lech Łabecki

Marta Łabecka

„Jak to działa?”

Podręcznik

Nowa Era

295/3/2017

6.       

Historia kl. VI

Grzegorz Wojciechowski

„Wczoraj i dziś”

Podręcznik+ ćwiczenia

Nowa Era

443/3/2014/2015

7.       

Geografia kl. VI

T. Rachwał

D. Szczypiński

R. Malarz

„Planeta Nowa”

Podręcznik+ ćwiczenia

Nowa Era

906/2/2019

8.       

Biologia kl. VI

Joanna Stawarz

„Puls życia” Podręcznik

Nowa Era

844/2/2019

9.       

Muzyka kl. VI

Monika Gromek

Grażyna Kilbach

„Lekcja muzyki”

Podręcznik

Nowa Era

589/3/2014/2015

10.   

Plastyka kl. VI

Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

„Do dzieła”

Podręcznik

Nowa Era

326/3/2011/2015

11.   

Wychowanie do życia w rodzinie kl. VI

Teresa Król

„Wędrując ku  dorosłości”

Podręcznik

Rubikon

705/2014

12.   

Wychowanie fizyczne

kl. VI

Stanisław Żołyński

PROGRAM nauczania wychowania fizycznego dla klas IV- VIII Szkoły Podstawowej wraz z planami pracy i kryteriami oceniania. „Ruch – zdrowie dla każdego”

Fosze Wydawnictwo Oświatowe

Zgodny z nową podstawą programową

12.

Religia kl. VI

Pod redakcją Ks. Tadeusza Panusia

„Poznaję Boga i w Niego wierzę”

Podręcznik

Wydawnictwo Św. Stanisława Kraków

AZ-2-01/10

 

 

Klasa VII

Lp.

Zajęcia edukacyjne

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

1.       

Język polski kl. VII

A. Łuczak

A. Murdzek

K. Krzemieniewska-Kleban

„Między nami”

Podręcznik+ ćwiczenia

GWO

867/4/2017

2.       

Język angielski kl. VII

Ben Wetz

Diana Pye

„English Plus Options”

Podręcznik+ ćwiczenia

Oxford University Press

835/1/2017

3.       

Język niemiecki kl. VII

Jolanta Kamińska

„Deutschtour FIT NEON

Nowa Era

814/1/2017

4.       

Matematyka kl. VII

M. Braun

A. Mańkowska

M. Paszyńska

„Matematyka z kluczem”

Podręcznik+ ćwiczenia

Nowa Era

875/4/2017

5.       

Informatyka kl. VII

Grażyna Koba

„Lubię to”

Podręcznik

Nowa Era

847/4/2017

6.       

Historia kl. VII

Tomasz Mackowski

„Wczoraj i dziś”

Podręcznik+ ćwiczenia

Nowa Era

877/4/2017

7.       

Muzyka kl. VII

Monika Gromek

Grażyna Kilbach

„Lekcja muzyki”

Podręcznik

Nowa Era

852/4/2017

8.       

Plastyka kl. VII

Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

„Do dzieła”

Podręcznik

Nowa Era

903/4/2017

9.       

Wychowanie do życia w rodzinie

kl. VII

Teresa Król

„Wędrując ku  dorosłości” Podręcznik

Rubikon

205/2011/z1/2015

10.   

Wychowanie fizyczne

kl. VII

Stanisław Żołyński

PROGRAM nauczania wychowania fizycznego dla klas IV- VIII Szkoły Podstawowej wraz z planami pracy i kryteriami oceniania. „Ruch – zdrowie dla każdego”

Fosze Wydawnictwo Oświatowe

Zgodny z nową podstawą programową

11.   

Religia kl. VII

Pod redakcją Ks. Tadeusza Panusia

„Poznaję Boga i w Niego wierzę”

Podręcznik

Wydawnictwo Św. Stanisława Kraków

AZ-2-01/10

12.   

Geografia kl. VII

Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał

Justyna Knopik, Maria Kucharska, Ryszard Przybył, Kamila Skomoroko, Alina Witek-Nowakowska

„Planeta Nowa”

Podręcznik+ ćwiczenia

Nowa Era

906/3/2017

13.   

Biologia kl. VII

Małgorzata Jefimow

„Puls życia”

Podręcznik+ ćwiczenia

Nowa Era

844/4/2017

14.   

Chemia kl. VII

Teresa Kulawik

Jan Kulawik

Maria Litwin

„Chemia nowej ery”

Podręcznik+ ćwiczenia

Nowa Era

785/1/2017

15.   

Fizyka kl. VII

Piotr Nieżurawski, Iwona Szczepańska

To nasz świat

GWO

1161/1/2023

16.   

Doradztwo zawodowe kl. VII

-

-

 

 

Klasa VIII

Lp.

Zajęcia edukacyjne

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

1.       

Język polski kl. VIII

A. Łuczak

E. Prylińska

K. Krzemieniewska-Kleban

A. Suchowierska

„Między nami”

Podręcznik+ ćwiczenia

GWO

867/4/2017

2.       

Język angielski kl. VIII

Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles

Repetytorium Ósmoklasisty. Podręcznik do języka angielskiego

Macmillan

835/1/2017

3.       

Język niemiecki

 kl. VIII

Jolanta Kamińska

„Das ist deutsch. Kompakt” Podręcznik+ ćwiczenia

Nowa Era

814/2/2018

4.       

Matematyka kl. VIII

M. Braun

A. Mańkowska

M. Paszyńska

J. Janowicz

W. Babiński

E. Szmytkiewicz

K. Wej

„Matematyka z kluczem”

Podręcznik+ ćwiczenia

Nowa Era

875/4/2017

5.       

Informatyka kl. VIII

Grażyna Koba

„Lubię to”

Podręcznik

Nowa Era

847/4/2017

6.       

Historia kl. VIII

Robert Śniegocki

Agnieszka Zielińska

„Wczoraj i dziś”

Podręcznik+ ćwiczenia

Nowa Era

877/5/2018

7.       

Wiedza o społeczeństwie

kl. VIII

Iwona Janicka

Arkadiusz Janicki

Aleksandra Kucia- Maćkowska

Tomasz Maćkowski

„Dziś i jutro”

Podręcznik

Nowa Era

874/2017

8.       

Wychowanie do życia w rodzinie

kl. VIII

9.       

Wychowanie fizyczne

kl. VIII

Stanisław Żołyński

PROGRAM nauczania wychowania fizycznego dla klas IV- VIII Szkoły Podstawowej wraz z planami pracy i kryteriami oceniania. „Ruch – zdrowie dla każdego”

Fosze Wydawnictwo Oświatowe

Zgodny z nową podstawą programową

10.   

Religia kl. VIII

Pod redakcją Ks. Tadeusza Panusia

„Poznaję Boga i w Niego wierzę”

Podręcznik

Wydawnictwo Św. Stanisława Kraków

AZ-2-01/10

11.   

Geografia kl. VIII

T. Rachwał

D. Szczypiński

R.Przybył

„Planeta Nowa”

Podręcznik+ ćwiczenia

Nowa Era

906/4/2018

12.   

Biologia kl. VIII

Beata Sagin

Andrzej Boczarowski

Marian Sęktas

„Puls życia”

Podręcznik+ ćwiczenia

Nowa Era

844/3/2018

13.   

Chemia kl. VIII

Teresa Kulawik

Jan Kulawik

Maria Litwin

„Chemia nowej ery”

Podręcznik+ ćwiczenia

Nowa Era

785/2/2018

14.   

Fizyka kl. VIII

Grażyna Francuz- Ornat

Teresa Kulawik

Maria Noworyta- Różańska

„Spotkanie z fizyką”

Podręcznik+ ćwiczenia

Nowa Era

885/2/2018

15.   

Doradztwo zawodowe kl. VIII

-

16.   

Edukacja dla bezpieczeństwa kl. VIII

Jarosław Słoma

„Żyję i działam bezpiecznie”  Podręcznik

Nowa Era

846/2017

 

 

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Świętego Stanisława Kostki
ul. Szkolna 2
32-060 Nowa Wieś Szlachecka
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Sekretariat
poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00
tel. 12 270 79 67

 

Społeczność

Początek strony