Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Szlacheckiej

Oddział Przedszkolny w Nowej Wsi Szlacheckiej

Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2018/2019

Oddział Przedszkolny

Nr w SZP

Zajęcia edukacyjne

Autor

Tytuł programu

Wydawnictwo

Zgodność programowa

1/2018/2019

Edukacja przedszkolna „0”

Wiesława Żaba- Żabińska

Małgorzata Kwaśniewska

Joanna Lendzion

„Wokół przedszkola”

Program edukacji przedszkolnej

MAC Edukacja

Zgodny z nową podstawą programową

2/2018/2019

 Religia „0” i „poniżej 0”

Pod redakcją Ks Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kielian, s. Damaris Pawłowska

„ Kochamy dobrego Boga”
Program nauczania religii dzieci w wieku przedszkolnym

Wydawnictwo św. Stanisława BM Kraków

Zgodny z podstawą programową

3/2018/2019

Język angielski

Regina Raczyńska Cristiana Bruni

„New English Adventure Starter „

Program nauczania języka angielskiego dla Oddziału Przedszkolnego

Pearson

Zgodny z podstawą programową

Szkoła Podstawowa

Kl.I

Nr w SZP

Zajęcia edukacyjne

Autor

Tytuł programu

Wydawnictwo

Zgodność programowa

4/2018/2019

Edukacja wczesnoszkolna

kl. I

Karina Mucha

Anna Stalmach- Tkacz

Joanna Wosianek

„Oto ja” Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej

Grupa MAC SA

Zgodny z nową podstawą programową

5/2018/2019

Język angielski

kl. I

Tessa Lochowski Cristiana Bruni

Regina Raczyńska

„New English adventure I” Program nauczania języka angielskiego dla klas I-III

Pearson

Zgodny z nową podstawą programową

6/2018/2019

Religia kl. I

Red. ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A Berski.

„W drodze do wieczernika” Program nauczania religii w szkole podstawowej

Wydawnictwo Św. Stanisława Kraków

Zgodny z nową podstawą programową

Kl.II

Nr w SZP

Zajęcia edukacyjne

Autor

Tytuł programu

Wydawnictwo

Zgodność programowa

7/2018/2019

Edukacja wczesnoszkolna

 kl. II

Karina Mucha

Anna Stalmach- Tkacz

Joanna Wosianek

„Oto ja” Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej z uwzględnieniem procesów indywidualizacji w kształceniu

Grupa MAC SA

Zgodny z nową podstawą programową

8/2018/2019

Język angielski

kl. II

Viv lambert

Anne Worrall

A. Tkacz

„New english adventure II” Program nauczania języka angielskiego dla klas I-III

Pearson

Zgodny z nową podstawą programową

9/2018/2019

Religia kl. II

Pod redakcją Ks. Tadeusza Panusia

„W drodze do wieczernika” Program nauczania religii w szkole podstawowej

Wydawnictwo Św. Stanisława Kraków

Zgodny z nową podstawą programową

Kl.III

Nr w SZP

Zajęcia edukacyjne

Autor

Tytuł programu

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

10/2018/2019

Edukacja wczesnoszkolna kl. III

Aneta Jagier

Beata Szurowska

„Moje ćwiczenia”

Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej

Grupa MAC SA

Zgodny z podstawą programową

11/2018/2019

Język angielski

kl. III

Tessa Lachowski

Anne Worrall

„New English adventure III” Program nauczania języka angielskiego dla klas I-III

Pearson

Zgodny z podstawą programową

12/2018/2019

Religia kl. III

Red. ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A Berski

„W drodze do wieczernika” Program nauczania religii w szkole podstawowej

Wydawnictwo Św. Stanisława Kraków

Zgodny z podstawą programową

Kl.IV

Nr w SZP

Zajęcia edukacyjne

Autor

Tytuł programu

Wydawnictwo

Zgodność programowa

13/2018/2019

Język polski

kl. IV

A. Łuczak

A. Murdzek

K. Krzemieniewska-Kleban

„Między nami” Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV- VII

GWO

Zgodny z nową podstawą programową

14/2018/2019

Język angielski kl. IV

Sylvia Wheeldon

Tim Falla

Paul A. Davis

Paul Shipton

„Steps plus” Program nauczania języka angielskiego dla klas IV- VII

Oxford University Press

Zgodny z nową podstawą programową

15/2018/2019

Język niemiecki kl. IV

Anna Potapowicz

„Punkt 4. Język niemiecki”

Program nauczania języka niemieckiego dla klas IV- VII. Kurs dla początkujących i kontynuujących naukę.

WSiP

Zgodny z nową podstawą programową

16/2018/2019

Matematyka

 kl. IV

M. Braun

A. Mańkowska

M. Paszyńska

„Matematyka z kluczem” Program nauczania matematyki w kl. IV- VII szkoły podstawowej

Nowa Era

Zgodny z nową podstawą programową

17/2018/2019

Plastyka kl. IV

Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

„Do dzieła” Program nauczania plastyki w kl. IV- VII szkoły podstawowej

Nowa Era

Zgodny z nową podstawą programową

18/2018/2019

Muzyka kl. IV

Monika Gromek

Grażyna Kilbach

„Lekcja muzyki”

Program nauczania muzyki w kl. IV- VII szkoły podstawowej

Nowa Era

Zgodny z nową podstawą programową

19/2018/2019

Przyroda kl. IV

Jolanta Golanko

„Tajemnice przyrody” Program nauczania przyrody w kl. IV

Nowa Era

Zgodny z nową podstawą programową

20/2018/2019

Historia kl. IV

Tomasz Mackowski

„Wczoraj i dziś” Program nauczania historii w kl. IV- VII szkoły podstawowej

Nowa Era

Zgodny z nową podstawą programową

21/2018/2019

Religia kl. IV

Red. ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A Berski

„Poznaję Boga i w Niego wierzę”

Program nauczania religii w szkole podstawowej

Wydawnictwo Św. Stanisława Kraków

Zgodny z nową podstawą programową

22/2018/2019

Technika kl. IV

Lech Łabecki

Marta Łabecka

„Jak to działa?” Program nauczania techniki w szkole podstawowej

Nowa Era

Zgodny z nową podstawą programową

23/2018/2019

Informatyka

kl. IV

Michał Kęska

„Lubię to” Program nauczania informatyki w szkole podstawowej

Nowa Era

Zgodny z nową podstawą programową

24/2018/2019

Wychowanie fizyczne kl. IV

Stanisław Żołyński

„Ruch – zdrowie dla każdego ” Program nauczania wychowania fizycznego dla Ośmioletniej Szkoły Podstawowej wraz z planami pracy i kryteriami ocen

Fosze Wydawnictwo Oświatowe

Zgodny z nową podstawą programową

25/2018/2019

Wychowanie do życia w rodzinie kl. IV

Teresa Król

„Wędrując ku  dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla kl. IV-VIII

Rubikon

Zgodny z nową podstawą programową

Kl. V

Nr w SZP

Zajęcia edukacyjne

Autor

Tytuł programu

Wydawnictwo

Zgodność programowa

26/2018/2019

Język polski

kl. V

A. Łuczak

A. Murdzek

K. Krzemieniewska-Kleban

„Między nami” Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej

GWO

Zgodny z podstawą programową

27/2018/2019

Język angielski kl. V

Paul A. Davies

Paul Shipton

Tim Falla

Sylvia Wheeldon

„Steps forward 2”

Kurs dla klas IV- VII Szkoły Podstawowej. II etap edukacyjny

Oxford University Press

Zgodny z podstawą programową

28/2018/2019

Język niemiecki

kl. V

29/2018/2019

Matematyka

 kl. V

M. Braun

A. Mańkowska

M. Paszyńska

„Matematyka z kluczem” Program nauczania matematyki w szkole podstawowej

Nowa Era

Zgodny z podstawą programową

30/2018/2019

Informatyka

kl. V

Michał Kęska

„Lubię to” Program nauczania informatyki w szkole podstawowej

Nowa Era

Zgodny z podstawą programową

31/2018/2019

Technika kl. V

Lech Łabecki

Marta Łabecka

„Jak to działa?” Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w kl. IV- VI szkoły podstawowej

Nowa Era

Zgodny z podstawą programową

32/2018/2019

Historia kl. V

Bogumiła Olszewska

Wiesława Surdyk- Fertsch

„My i historia” Program nauczania historii w szkole podstawowej

PWN

Zgodny z podstawą programową

33/2018/2019

Muzyka kl. V

Monika Gromek

Grażyna Kilbach

„Lekcja muzyki” Program nauczania muzyki w kl. IV- VII szkoły podstawowej

Nowa Era

Zgodny z podstawą programową

34/2018/2019

Plastyka kl. V

Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

„Do dzieła” Program nauczania plastyki w kl. IV- VII szkoły podstawowej

Nowa Era

Zgodny z podstawą programową

35/2018/2019

Wychowanie do życia w rodzinie kl. V

Teresa Król

„Wędrując ku  dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla kl. IV-VIII

Rubikon

Zgodny z nową podstawą programową

36/2018/2019

Wychowanie fizyczne

kl. V

Stanisław Żołyński

„Ruch – zdrowie dla każdego ” Program nauczania wychowania fizycznego dla Ośmioletniej Szkoły Podstawowej wraz z planami pracy i kryteriami ocen

Fosze Wydawnictwo Oświatowe

Zgodny z nową podstawą programową

37/2018/2019

Religia kl. V

Red. ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A Berski

„Poznaję Boga i w Niego wierzę” Program nauczania plastyki w szkole podstawowej

Wydawnictwo Św. Stanisława Kraków

Zgodny z podstawą programową

38/2018/2019

Biologia kl. V

Anna Zdziennicka

„Puls życia” Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej

Nowa Era

zgodny z nowa podstawa programową

39/2018/2019

Geografia kl. V

Ewa Maria Tuz

Barbara Dziedzic

„Planeta nowa” Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej

Nowa Era

zgodny z nową podstawą programową

Kl. VI

Nr w SZP

Zajęcia edukacyjne

Autor

Tytuł programu

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

40/2018/2019

Język polski

 kl. VI

A. Łuczak

A. Murdzek

K. Krzemieniewska-Kleban

„Między nami” Program nauczania języka polskiego w kl. IV- VII szkoły podstawowej

GWO

Zgodny z podstawą programową

41/2018/2019

Język angielski kl. VI

Paul A. Davies

Paul Shipton

Tim Falla

Sylvia Wheeldon

„Steps forward 3”

Kurs dla klas IV- VII Szkoły Podstawowej. II etap edukacyjny

Oxford University Press

Zgodny z podstawą programową

42/2018/2019

Matematyka

kl. VI

M. Braun

A. Mańkowska

M. Paszyńska

„Matematyka z kluczem” Program nauczania matematyki w szkole podstawowej

Nowa Era

Zgodny z podstawą programową

43/2018/2019

Informatyka

kl. VI

Michał Kęska

„Lubię to” Program nauczania informatyki w  szkole podstawowej

Nowa Era

Zgodny z podstawą programową

44/2018/2019

Technika

kl. VI

Lech Łabecki

Marta Łabecka

„Jak to działa?” Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w kl. IV- VI szkoły podstawowej

Nowa Era

Zgodny z podstawą programową

45/2018/2019

Historia i społeczeństwo

kl. VI

Bogumiła Olszewska

Wiesława Surdyk- Fertsch

„My i historia” Program nauczania historii w  szkole podstawowej

PWN

Zgodny z podstawą programową

46/2018/2019

Przyroda kl. VI

Jolanta Golanko

„Tajemnice przyrody” Program nauczania przyrody w  szkole podstawowej

Nowa Era

Zgodny z podstawą programową

47/2018/2019

Muzyka kl. VI

Monika Gromek

Grażyna Kilbach

„Lekcja muzyki” Program nauczania muzyki w kl. IV- VII szkoły podstawowej

Nowa Era

Zgodny z podstawą programową

48/2018/2019

Plastyka kl. VI

Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

„Do dzieła” Program nauczania plastyki w kl. IV- VII szkoły podstawowej

Nowa Era

Zgodny z podstawą programową

49/2018/2019

Wychowanie do życia w rodzinie kl. VI

Teresa Król

„Wędrując ku  dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla kl. IV-VIII

Rubikon

Zgodny z nową podstawą programową

50/2018/2019

Wychowanie fizyczne

kl. VI

Stanisław Żołyński

„Ruch – zdrowie dla każdego ” Program nauczania wychowania fizycznego dla Ośmioletniej Szkoły Podstawowej wraz z planami pracy i kryteriami ocen

Fosze Wydawnictwo Oświatowe

Zgodny z podstawą programową

51/2018/2019

Religia kl. VI

Red. ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A Berski

„Poznaję Boga i w Niego wierzę” Program nauczania religii w  szkole podstawowej

Wydawnictwo Św. Stanisława Kraków

Zgodny z podstawą programową

Kl.VII

Nr w SZP

Zajęcia edukacyjne

Autor

Tytuł programu

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

52/2018/2019

Język polski

kl. VII

A. Łuczak

A. Murdzek

K. Krzemieniewska-Kleban

„Między nami” Program nauczania języka polskiego w  szkole podstawowej

GWO

Zgodny z nową podstawą programową

53/2018/2019

Język angielski

kl. VII

Ben Wetz

Diana Pye

„English Plus Options”

Kurs dla klas IV- VII Szkoły Podstawowej. II etap edukacyjny

Oxford University Press

Zgodny z nową podstawą programową

54/2018/2019

Język niemiecki

kl. VII

Anna Jaroszewska

„Das ist deutsch. Kompakt”

Program nauczania języka niemieckiego w Szkole Podstawowej jako drugiego języka obcego nowożytnego

Nowa Era

Zgodny z nową podstawą programową

55/2018/2019

Matematyka kl. VII

M. Braun

A. Mańkowska

M. Paszyńska

„Matematyka z kluczem” Program nauczania matematyki w  szkole podstawowej

Nowa Era

Zgodny z nową podstawą programową

56/2018/2019

Informatyka kl. VII

Grażyna Koba

„Lubię to” Program nauczania informatyki w  szkole podstawowej

Nowa Era

Zgodny z nową podstawą programową

57/2018/2019

Historia kl. VII

Bogumiła Olszewska

Wiesława Surdyk- Fertch

„My i historia” Program nauczania historii w  szkole podstawowej w klasach 4-6

Nowa Era

Zgodny z  podstawą programową

58/2018/2019

Muzyka kl. VII

Monika Gromek

Grażyna Kilbach

„Lekcja muzyki” Program nauczania muzyki w  szkole podstawowej

Nowa Era

Zgodny z nową podstawą programową

59/2018/2019

Plastyka kl. VII

Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

„Do dzieła” Program nauczania plastyki w  szkole podstawowej

Nowa Era

Zgodny z nową podstawą programową

60/2018/2019

Doradztwo zawodowe

kl. VII

Nauczyciel- Magdalena Bylica

Autorski program nauczyciela M. Bylicy pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną 11.04.2018r.

-

-

61/2018/2019

Wychowanie do życia w rodzinie

kl. VII

Teresa Król

„Wędrując ku  dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla kl. IV-VIII

Rubikon

Zgodny z nową podstawą programową

62/2018/2019

Wychowanie fizyczne

kl. VII

Stanisław Żołyński

„Ruch – zdrowie dla każdego ” Program nauczania wychowania fizycznego dla Ośmioletniej Szkoły Podstawowej wraz z planami pracy i kryteriami ocen

Fosze Wydawnictwo Oświatowe

Zgodny z nową podstawą programową

63/2018/2019

Religia kl. VII

Red. ks. T. Panuś, R. Chrzanowska, M. Lewicka

„Rozradowani w Duchu Świętym”
Program nauczania religii w  szkole podstawowej

Wydawnictwo Św. Stanisława Kraków

Zgodny z nową podstawą programową

64/2018/2019

Geografia

kl. VII

Ewa Tuz

Barbara Dziedzic

„Planeta Nowa” Program nauczania geografii w  szkole podstawowej

Nowa Era

Zgodny z nową podstawą programową

65/2018/2019

Biologia kl. VII

Anna Zdziennicka

„Puls życia” Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej

Nowa Era

Zgodny z nową podstawą programową

66/2018/2019

Chemia kl. VII

Teresa Kulawik

Maria Litwin

„Chemia nowej ery” Program nauczania chemii w  szkole podstawowej

Nowa Era

Zgodny z nową podstawą programową

67/2018/2019

Fizyka kl. VII

Teresa Kulawik

Grażyna Francuz- Ornat

„ Spotkanie z fizyką” Program nauczania fizyki w  szkole podstawowej dla kl. VII

Nowa Era

Zgodny z nową podstawą programową

Kl.VIII

Nr w SZP

Zajęcia edukacyjne

Autor

Tytuł programu

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

68/2018/2019

Język polski

kl. VIII

A. Łuczak

A. Murdzek

K. Krzemieniewska-Kleban

„Między nami” Program nauczania języka polskiego w  szkole podstawowej

GWO

Zgodny z nową podstawą programową

69/2018/2019

Język angielski

kl. VIII

Ben Wetz

Diana Pye

„English Plus Options”

Kurs dla klas IV- VII Szkoły Podstawowej. II etap edukacyjny

Oxford University Press

Zgodny z nową podstawą programową

70/2018/2019

Język niemiecki

kl. VIII

Anna Jaroszewska

„Das ist deutsch. Kompakt”

Program nauczania języka niemieckiego w Szkole Podstawowej jako drugiego języka obcego nowożytnego

Nowa Era

Zgodny z nową podstawą programową

71/2018/2019

Matematyka kl. VIII

M. Braun

A. Mańkowska

M. Paszyńska

„Matematyka z kluczem” Program nauczania matematyki w  szkole podstawowej

Nowa Era

Zgodny z nową podstawą programową

72/2018/2019

Informatyka kl. VIII

Grażyna Koba

„Lubię to” Program nauczania informatyki w  szkole podstawowej

Nowa Era

Zgodny z nową podstawą programową

73/2018/2019

Historia kl. VIII

Tomasz Mackowski

„Wczoraj i dziś” Program nauczania historii w  szkole podstawowej

Nowa Era

Zgodny z nową podstawą programową

74/2018/2019

Wychowanie do życia w rodzinie

kl. VIII

Teresa Król

„Wędrując ku  dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla kl. IV-VIII

Rubikon

Zgodny z nową podstawą programową

75/2018/2019

Wychowanie fizyczne

kl. VIII

Stanisław Żołyński

„Ruch – zdrowie dla każdego ” Program nauczania wychowania fizycznego dla Ośmioletniej Szkoły Podstawowej wraz z planami pracy i kryteriami ocen

Fosze Wydawnictwo Oświatowe

Zgodny z nową podstawą programową

76/2018/2019

Religia kl. VIII

Red. ks. T. Panuś, R. Chrzanowska, M. Lewicka

„Rozradowani w Duchu Świętym”
Program nauczania religii w  szkole podstawowej

Wydawnictwo Św. Stanisława Kraków

Zgodny z nową podstawą programową

77/2018/2019

Geografia

kl. VIII

Ewa Maria Tuz

Barbara Dziedzic

„Planeta nowa” Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej

Nowa Era

zgodny z nową podstawą programową

78/2018/2019

Biologia

kl. VIII

Anna Zdziennicka

„Puls życia” Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej

Nowa Era

Zgodny z nową podstawą programową

79/2018/2019

Chemia kl. VIII

Teresa Kulawik

Maria Litwin

„Chemia nowej ery” Program nauczania chemii w szkole podstawowej

Nowa Era

Zgodny z nową podstawą programową

80/2018/2019

Fizyka kl. VIII

Teresa Kulawik

Grażyna Francuz- Ornat

„ Spotkanie z fizyką” Program nauczania fizyki w szkole podstawowej dla kl. VII

Nowa Era

Zgodny z nową podstawą programową

81/2018/2019

Doradztwo zawodowe

kl. VIII

Nauczyciel- Magdalena Bylica

Autorski program nauczyciela M. Bylicy pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną 11.04.2018r.

-

-

82/2018/2019

Edukacja dla bezpieczeństwa

kl. VIII

83/2018/2019

Wiedza o społeczeństwie

kl. VIII

Barbara Furman

Program nauczania ogólnego Wiedzy o społeczeństwie w Szkole Podstawowej „ Dziś i jutro”

Nowa Era

Zgodny z nową podstawą programową


Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Świętego Stanisława Kostki
ul. Szkolna 2
32-060 Nowa Wieś Szlachecka
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Sekretariat
poniedziałek - piątek 7.45 - 13.45
tel. 12 270 79 67

 

Społeczność

FaceBook
Początek strony