tło 12 pź.jpg

Serdecznie zapraszamy do dołączenia do projektu "Pod biało-czerwoną" realizowanego pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w całej Polsce, w tym w naszej Gminie.

Inicjatywa zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu i osiągną odpowiednią liczbę głosów poparcia online.
To przedsięwzięcie ma na celu połączenie Polaków pod naszą flagą państwową, a także godne uczczenie pamięci o Bohaterach Bitwy Warszawskiej w 1920 roku.
Dlatego też chcielibyśmy, aby nasza Gmina Czernichów również stała się częścią tego wielkiego historycznego przedsięwzięcia.
Aby spełnić założenia projektu, wystarczy zebrać odpowiednią liczbę głosów poparcia online tutaj wskazując naszą Gminę.

 

Uczniowie naszej szkoły kolejny raz wzięli aktywny udział w projekcie edukacyjnym „Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Na korytarzach pojawiły się plakaty promujące akcję, kartki z trudniejszymi przypadkami mnożenia, a 2 października odbył się konkurs.

„Do rzeczy wyższych zostałem stworzony i dla nich pragnę żyć”

Pod takim hasłem obchodziliśmy dnia 18 września 2020 r. święta Patrona naszej szkoły - świętego Stanisława Kostki, który jest patronem Polski, młodzieży i dzieci, a także miast: Gniezna, Lublina, Lwowa, Poznania i Warszawy. Ten uroczysty dzień rozpoczęliśmy uroczystą Mszą Świętą w kościele parafialnym, którą odprawił ks. Włodzimierz Szatanik.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernichowie  wraz z filiami w Czułówku, Rusocicach, Rybnej i Wołowicach

zaprasza rodziców ze swoimi pociechami do projektu ,,Mała książka – wielki człowiek”.

Co należy zrobić? Każde dziecko urodzone w latach 2014-2017, które przyjdzie do biblioteki, otrzyma darmową wyprawkę czytelniczą, kartę czytelnika do zbierania naklejek, a na koniec piękny dyplom.

W wyprawce dzieci znajdą wyjątkową książkę „Pierwsze czytanki dla…”, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego.

W wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.

    Serdecznie zapraszamy !!!

 

Za nam wrzesień, który cieszył nas pięknym słońcem. Dzięki temu mogliśmy dużo czasu poświęcić na rozwój naszej dużej motoryki na świeżym powietrzu i poznać nasze otoczenie poprzez spacery. Gdy już bliżej się poznaliśmy, mogliśmy ruszyć z naszą przygodą odkrywania świata.

Konkurs plastyczny na projekt znaczka pocztowego z okazji 500 rocznicy urodzin Zygmunta II Augusta.

W 2020 roku przypada pięćsetna rocznica urodzin króla Zygmunta II Augusta, którego powszechnie kojarzymy z aktem Unii Lubelskiej z 1569 roku, miłością do Barbary Radziwiłłówny, a także ze słynną kolekcją arrasów zakupionych w Brukseli, podziwianych do dzisiaj w wawelskich komnatach.
Zapraszamy do udziału w konkursie! Inspirując się wybranymi motywami z zachowanych renesansowych eksponatów na wawelskich ekspozycjach, a także korzystając z wybranych wydarzeń politycznych bądź prywatnych z życia króla, opracujcie projekt znaczka pocztowego, dedykowanego ostatniemu z Jagiellonów.

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VII).
Znaczek w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną w formacie PDF należy przesłać do 13 listopada 2020 r.
Organizator konkursu – Zamek Królewski na Wawelu.
Partner – Biblioteka Kraków.

Opiekunem konkursu w naszej szkole jest Pani Barbara Blonski która zainteresowanym udzieli szczegółowych informacji. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji Akcji Kredkobranie, która jest ogólnopolską akcją charytatywną mającą na celu pomoc najmłodszemu pokoleniu Polaków mieszkających na obszarze Kresów dawnej Rzeczypospolitej.
Dary, w postaci kredek, farb, zeszytów, bloków, piórników, długopisów i wszelkiego rodzaju przyborów szkolnych i materiałów plastycznych, zbieramy w szkole do 30 września 2020 r.

Jak wystartować w OIJ?

 1. Zarejestruj się w Systemie Informatycznym Olimpiady (SIO). Aby przystąpić do testu, oprócz rejestracji indywidualnej, wymagana jest również rejestracja szkoły. Rejestracja szkół będzie dostępna od 21 września 2020 poprzez stronę internetową https://oij.edu.pl. O rejestrację szkoły poproś nauczyciela informatyki.
 2. Jeśli potrzebujesz podciągnąć się w umiejętności programowania, zapoznaj się z proponowanymi przez nas Kursami.
 3. Zawody I stopnia OIJ składają się z trzech tur - tury z pytaniami testowymi, oraz dwóch tur zadaniowych: tury otwartej oraz tury zamkniętej.
 4. Zapoznaj się z przykładowymi pytania testowymi.
 5. Weź udział w teście, któryodbędzie się 7 października 2020 o godz. 10:00 w zarejestrowanych szkołach. Drugie podejście do testu dostępne będzie online 12 listopada 2020 o godz 18:00.
 6. Zapoznaj się z samouczkiem dla języka C++ lub samouczkiem dla języka Python, wyjaśniającym zasady oceniania i przykładowe błędy początkujących zawodników. Sprawdź także przykładowe zadania.
 7. Zadania tury otwartej pojawią się w SIO 27 października 2020, a zadania tury ukrytej pojawią się 24 listopada 2020. Napisz programy rozwiązujące zadania.
 8. Wyślij rozwiązania przez SIO i sprawdź, jak zadziałały na dostępnych testach.

Harmonogram:

 • Rozpoczęcie dla klas I-III – godz. 8.15 na podwórku szkolnym, w razie braku pogody umożliwiającej pobyt na zewnątrz spotkanie w wychowawcami w salach:
  klasa I – sala gimnastyczna, klasa II – sala klasy VII, klasa III – świetlica.
 • Uroczysta Msza Święta w kościele – godz. 9.00
 • Rozpoczęcie dla klas IV – VIII – godz. 10.15 na podwórku szkolnym lub w razie braku pogody umożliwiającej pobyt na zewnątrz spotkanie z wychowawcami w swoich salach lekcyjnych, ( klasa IV spotkanie na sali gimnastycznej). 

Zasady bezpieczeństwa:

 • Uczniowie klas I-III zbierają się i oczekują na podwórku szkolnym z zachowaniem dystansu 1,5 od innych osób nie wcześniej niż o godz. 8.00. Dopuszcza się przyjście ucznia z 1 opiekunem (w razie konieczności wejścia do sal prosimy aby opiekunowie weszli tylko z uczniami klasy I). 
 • Uczniowie klas IV – VIII zbierają się i oczekują na podwórku szkolnym z zachowaniem dystansu 1,5 od innych osób nie wcześniej niż o godz. 10.00 Dopuszcza się przyjście ucznia klasy IV z 1 opiekunem, uczniowie pozostałych klas proszeni są o samodzielne przebywanie na terenie szkoły.
 • Jeżeli wystąpi konieczność wejścia do szkoły wszystkie osoby tj. pracownicy, uczniowie i rodzice muszą mieć zasłonięte usta i nos (przyłbicą, maseczką lub chustą).
 • Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie osoby bez objawów stanów chorobowych typu katar, kaszel, gorączka i inne.
 • Wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekują ręce i postępują zgodnie w wytycznymi pracowników szkoły i kierują się bezpośrednio do wyznaczonych sal, starając się zachowywać bezpieczny dystans.
 • Po zakończonym spotkaniu z wychowawcą uczniowie i rodzice opuszczają szkołę również starając się zachować bezpieczny dystans.
 • W przypadku podejrzenia u ucznia złego stanu zdrowia szkoła poinformuje o tym opiekunów. Opiekun lub osoba wskazana przez niego po kontakcie telefonicznym szkoły jest zobowiązana jak najszybciej odebrać dziecko (zalecany własny transport) i udanie się na konsultację lekarską.
 • W dniu rozpoczęcia roku szkolnego tj. 01.09.2020r. każdy uczeń dostarcza do szkoły zgodę na pomiar temperatury ciała podpisanej przez rodziców. (wzór zgody do pobrania na stronie szkoły).   LINK DO POBRANIA - Zgoda na pomiar temperatury
 • Podczas Mszy Świętej uczniowie są pod opieką rodziców lub biorą w niej udział samodzielnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i pamiętając o obowiązku zakrywania ust i nosa.

Zebranie odbędzie się 28.08.2020r. o godz. 17.30 w sali oddziału przedszkolnego, opiekunowie wchodzą do szkoły w maseczkach i dezynfekują ręce przy wejściu, a następnie zajmują wybrane miejsce w sali przygotowane z zachowaniem dystansu 1,5m.

Minister Dariusz Piontkowski przedstawił opracowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, Ministrem Zdrowia wytyczne dla szkół i placówek, które będą obowiązywały od 1 września 2020 r. Mają one zastosowanie do organizacji pracy szkół i placówek, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Wytyczne zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z: organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.
Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki, regularne czyszczenie pomieszczeń. Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek. W miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły.

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Czernichowie informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 będą przyjmowane w okresie od 1 do 15 września 2020 r. /słuchacze kolegiów – do 15 października 2020 r./

Wypełnione wnioski wraz z kompletem dokumentów (dokładne informacje we wniosku) należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Czernichów, w zaklejonej kopercie opisanej Stypendium/GZOS Czernichów, lub przesłać listem poleconym na adres: Gminny Zespół Obsługi Szkół w Czernichowie, ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów.

 

WNIOSEK O STYPENDIUM SZKOLNE

 

Informujemy, iż w naszym przedszkolu zostały jeszcze wolne miejsca na rok szkolny 2020/2021. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 270 79 67. 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY wszystkie dzieci w wieku
od 3 do 6 lat! 

Środa 21 października 2020

Licznik odwiedzin

4870395
Twój IP: 34.200.226.179
2020-10-20 22:15

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Świętego Stanisława Kostki
ul. Szkolna 2
32-060 Nowa Wieś Szlachecka
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Sekretariat
poniedziałek - piątek 7.45 - 13.45
tel. 12 270 79 67

 

Społeczność

FaceBook
Początek strony