29.png

Drodzy Rodzice, Drodzy Uczniowie Wielkimi krokami zbliżamy się do egzaminu ósmoklasisty, który odbędzie się w dniach:


1. Język polski (120 minut) – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
2. Matematyka (100 minut) – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
3. Język angielski (90 minut) – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

W związku z tym, w szkole we wtorek tj. 9 czerwca po konsultacjach z nauczycielami czyli ok. 10.45 odbędzie się szkolenie dla VIII-klasy dotyczące przebiegu egzaminu i procedur z nim związanych. Bardzo proszę by wszyscy, którzy są zdrowi przyszli do szkoły na te konsultacje i szkolenie przed egzaminem.

 

Zapraszamy uczniów klasy VIII na konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych:

9 czerwca WTOREK 
8.00 MATEMATYKA
9.00 ANGIELSKI
10.00 J.POLSKI


Po konsultacjach szkolenie z procedur egzaminacyjnych!!!

 

Poniżej przedstawiam najważniejsze wytyczne do egzaminu.
Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym (LIPIEC 2020) przystępuje uczeń, który:
a) z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym
b) przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

W dniu egzaminu obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia do szkoły urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w sali egzaminacyjnej !!!!

Po stwierdzeniu posiadania przez ucznia telefonu egzamin jest przerwany i wszyscy uczniowie muszą go powtórzyć w innym terminie !!! Przypominam, że do sali egzaminacyjnej zdający mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach, tj.:

a)  w przypadku egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu – długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych)
b) dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę.

Przypomina również zdającym o zakazie pożyczania materiałów od innych zdających!!! W razie potrzeby prowadzący egzamin udostępnią uczniom zdezynfekowane długopisy. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych!

Przed rozpoczęciem egzaminu należy przypomnieć zdającym kluczowe zasady związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, wskazane w wytycznych, tj.:
a) obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz każdorazowo, kiedy w sali egzaminacyjnej do zdającego podchodzi członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, lub kiedy zdający opuszcza salę egzaminacyjną;
b) zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi;
c) niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganie higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust zgięciem łokcia);
d) zakaz gromadzenia się w grupach, np. aby podzielić się między sobą wrażeniami po egzaminie.

Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły.

O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo; przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego losuje w ich obecności numery stolików, przy których będą pracować.
W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki.
Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali. Wychodząc z sali egzaminacyjnej oraz poza salą egzaminacyjną, zdający zakrywa usta i nos.

Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego.

W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.

Po zakończonym czasie egzaminu uczniowie mają 5 minut czasu dodatkowo na sprawdzenie poprawności przeniesionych odpowiedzi na kartę odpowiedzi!

 Bez nazwy 1

Piątek 27 listopada 2020

Licznik odwiedzin

5081748
Twój IP: 18.234.255.5
2020-11-27 16:32

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Świętego Stanisława Kostki
ul. Szkolna 2
32-060 Nowa Wieś Szlachecka
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Sekretariat
poniedziałek - piątek 7.45 - 13.45
tel. 12 270 79 67

 

Społeczność

FaceBook
Początek strony